Header

Home

Actaut integreert in Stichting Empower
www.stichtingempower.nl/actaut-integreert-in-stichting-empower/130/130/?fbclid=IwAR30KE7v9WRErsYQe06cekyNHZ9y4Gk3hz_v9EKNqkTtB9iR2kcNfpfuT7A

 

 Met ingang van 1 oktober 2020 zal Actaut opgaan in Stichting Empower. Alle direct belanghebbenden zijn ingelicht en doelgroep zal onveranderd bediend blijven worden. Door deze stap kan Stichting Empower haar gespecialiseerde zorg nog meer differentiëren.

Actaut was gespecialiseerd in ambulante individuele én ouderbegeleiding binnen dezelfde doelgroep als Stichting Empower, waardoor er gesproken kan worden van een sterker verstevigd aanbod.

Bestuur, directie en de initiatiefnemers van beide organisaties spreken van een mooie stap ten gunste van de doelgroep en zijn ervan overtuigd, dat hiermee de jeugdhulp aan jongeren en kinderen met autisme en/of ADHD en/of jongeren en kinderen met een andere structuurbehoefte zal worden versterkt.

Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met onderstaande organisaties. Met ingang van 1 oktober a.s. zal alle correspondentie via Stichting Empower lopen.

Stichting Empower

Eeftinck Schattenkerkweg 1

8025 BW  Zwolle

038 303 0128

info@stichtingempower.nl

                 

In het kort

Wat beweegt kinderen en jongeren met autisme? Hoe werkt hun brein en hoe vertaalt zich dat in hun denken en handelen? Die vragen liggen ten grondslag aan hoe wij werken.

Onze basis vormt het autistisch denken, de manier waarop informatie in de hersenen geordend wordt. Van daaruit zoeken we praktische en concrete vormen om contact te leggen en om begeleiding op maat te bieden. Wij werken vraaggestuurd en gaan uit van contact zoeken in rust en acceptatie van elkaar.

Meer weten? Lees meer over Actaut, onze werkwijze en welke diensten we aanbieden. Voor een afspraak of aanmelding, kunt u contact met ons opnemen. 

Neem contact met ons op

06 1448 3507

info@actaut.nl