Header

Home

Welkom bij Actaut, gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongeren met autisme. Actaut wil hen in beweging krijgen, met als uiteindelijke doel: ‘onze’ kinderen en jongeren leren hun eigen koers te bepalen.


Gezien de maatregelen tegen het Coronavirus die de overheid heeft afgekondigd heeft Actaut per 16-3-20 het volgende beleid:

Het overheidsbeleid om het Corona virus in te dammen houdt onder meer in dat sociaal contact tot een minimum beperkt moet worden. Wanneer er toch contact is moet er een afstand van minimaal 1,5 meter gehouden worden.

 Actaut volgt uiteraard deze voorschriften en heeft dan ook per 16-3-2020 de volgende regel:

  • Cliëntcontact moet digitaal plaatsvinden. Dat wil zeggen via Skype of Whatsapp videobellen of gewoon telefoneren.
  • Wanneer dat geen mogelijkheid is dan wordt de afspraak afgezegd.
  • In uitzonderlijke gevallen gaat een afspraak wel door, maar met inachtneming van 2 meter afstand tussen betrokkenen, handen wassen en geen ziekteverschijnselen bij betrokkenen.

 

 

 

In het kort

Wat beweegt kinderen en jongeren met autisme? Hoe werkt hun brein en hoe vertaalt zich dat in hun denken en handelen? Die vragen liggen ten grondslag aan hoe wij werken.

Onze basis vormt het autistisch denken, de manier waarop informatie in de hersenen geordend wordt. Van daaruit zoeken we praktische en concrete vormen om contact te leggen en om begeleiding op maat te bieden. Wij werken vraaggestuurd en gaan uit van contact zoeken in rust en acceptatie van elkaar.

Meer weten? Lees meer over Actaut, onze werkwijze en welke diensten we aanbieden. Voor een afspraak of aanmelding, kunt u contact met ons opnemen. 

Neem contact met ons op

06 1448 3507

info@actaut.nl