Header

Complimenten en klachten

Complimenten

Jaarlijks wordt aan (ouders van) cliënten naar het tevredenheidscijfer over afgelopen jaar gevraagd, op de volgende punten.

  • Communicatie van Actaut naar cliënt en zijn/haar vertegenwoordiger.
  • Deskundigheid op het gebied van autisme.
  • Betrouwbaarheid in nakomen van afspraken.
  • Voortgang van gestelde doelen.

Belangrijker nog is het contact dat begeleiding heeft met (de vertegenwoordigers van) de cliënt. Actaut ziet elke cliënt als onderdeel van het systeem waarin hij/zij leeft. Contact en afstemming en daarmee ook een constante cliënttevredenheidsmeting is van groot belang.

Elk begeleidingstraject wordt in ieder geval jaarlijks geëvalueerd in een officieel evaluatiegesprek.

Klachten

Bij een klacht over de zorgverlening worden de volgende stappen doorlopen.

1       De klacht komt binnen bij het dagelijks bestuur. Dit kan via het contactformulier op de site, telefonisch, via een mail naar info@actaut.nl of mondeling via de begeleiders of ouders.

2       Het lid van het dagelijks bestuur dat niet betrokken is bij de klacht neemt contact op met de klagende partij en probeert tot een oplossing te komen waar alle partijen achter staan.

3       Mocht dat niet lukken dan kan de klagende partij de klacht indienen bij het Klachtenportaal Zorg. Daar kan de klacht worden ingediend, waarna er een onafhankelijke procedure wordt gestart.

Neem contact met ons op

06 1448 3507

info@actaut.nl