Header

Gezinsbegeleiding

Wij bieden gezinsbegeleiding aan jongeren en hun ouders aan, om concreet gedrag in de gezinspraktijk te kunnen ervaren. Op basis daarvan reiken we praktische tips en oplossingen aan.

Gezinsbegeleiding wordt ingezet als:

•       het kind zelf niet open staat voor begeleiding,

•       ouders problemen ervaren in de opvoeding.

Duur van traject: variabel. Van tevoren wordt een plan gemaakt over de  duur van het traject en de te behalen doelen.