Header

Groepsbegeleiding

Groepsbegeleiding

Wekelijks komen groepjes jongeren bij Actaut. Op een praktische en leuke manier werken we aaan sociale vaardigheden, interesseverbreding, zelfstandigheid. 

Vaak hebben we een bepaald thema dat we bespreken  (bijv. vriendschap, communiceren, voor jezelf zorgen, weerbaarheid).

Omdat we ook praktisch bezig zijn hebben we vaak ook een knutsel waar we mee bezig zijn. Ook word er gekookt bij de groepen die tot na etenstijd blijven

De groepen zijn samengesteld op leeftijd.