Header

Groepsbegeleiding

In groepjes van ongeveer vier komen jongeren wekelijks bij Actaut samen. We stellen dan één thema centraal dat we bespreken. Denk aan vriendschap, communiceren, voor jezelf zorgen, weerbaarheid, et cetera.

Omdat we vooral praktisch bezig zijn, hebben we een knutselhoek waar we bezig zijn. Bij de groepen die tot na etenstijd blijven, koken we gezamenlijk in onze eigen keuken.

De groepen zijn samengesteld op basis van leeftijd.

Duur van traject: minimaal een half jaar.