Header

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding is gericht op het vergroten van zelfkennis en inzicht bij de cliënt: psycho-educatie.

De begeleider van Actaut stelt vragen en is in het gesprek niet autoritair, maar wel directief. Daardoor gaat de jongere nadenken over zijn eigen gedachten en overtuigingen en komt tot zelfbedachte inzichten en oplossingen. Dat werkt immers beter dan een oplossing die aangedragen wordt.

De begeleiding van Actaut is dienstbaar aan de thuissituatie. Met behulp van het eigen netwerk wordt de cliënt begeleid naar een zo goed mogelijk functioneren, want alleen zo wordt een duurzame en structurele gedragsverandering bereikt. Deze begeleiding is het meest effectief in combinatie met gezinsbegeleiding.

Duur van traject: variabel. Van tevoren wordt een plan gemaakt over de te behalen doelen.