Header

Wachttijd

Actaut streeft ernaar om binnen één maand na de aanvraag te laten weten of begeleiding geboden kan worden, die goed aansluit bij de begeleidingsvraag van een cliënt.

Er kan voordat de beschikking afgegeven wordt een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaatsvinden. Actaut en de (ouders van de) cliënt kunnen dan bepalen of zij een begeleidingstraject van Actaut passend vinden.

Op basis van dat gesprek stelt Actaut een concept begeleidingsplan op en geeft een inschatting wanneer zij denkt een passende begeleider te hebben gevonden. Met dat concept begeleidingsplan kunnen ouders bij het SWT een beschikking aanvragen. Het SWT beoordeelt of de begeleiding van Actaut passend is.

Vervolgens wil Actaut binnen een week na het ontvangen van de beschikking van de gemeente de begeleiding in laten gaan.

Neem contact met ons op

06 1448 3507

info@actaut.nl