Header

Werkwijze

Actaut gaat uit van contact zoeken in de rust en acceptatie van elkaar.

Actaut zoekt creatieve manieren om contact te leggen en biedt praktische concrete begeleiding. Als het nodig is om samen te koken, dan doen we dat op onze eigen locatie.

Uitgangspunt is het autistisch denken, de manier waarop informatie in de hersenen geordend wordt.

De manier van communiceren die past bij autistisch denken is concreet communiceren. Actaut maakt in gesprekken vaak gebruik van visualisaties. We tekenen het gesprek. Vaak is in de interactie tussen mensen met en zonder autisme ruis. Dan is een vertaling nodig. Actaut tolkt.

In alles wat we doen gaan we uit van ieders eigenheid. De manier waarop de hersenen informatie ordenen, is een deel van wie je bent. Zeker niet alles.

In elk coachingstraject is het belangrijk dat er een ‘klik’ is. Actaut kijkt of er een te verwachten match is tussen de jongere en de begeleid(st)er.

 

Veel van bovenstaande uitgangspunten zijn overgenomen van de ABC-methode van Autisme Centraal in Gent. Hierbij is begrip voor en kennis van het autistisch denken het vertrekpunt en contextblindheid speelt een cruciale rol.

Neem contact met ons op

06 1448 3507

info@actaut.nl